MicrosoftTech.Net
Csharp Corner | MicrosoftTech.Net

Thủ thuật ép kiểu Dữ liệu trong Lập trình C# (P.1)

 • Thứ 5, 11/04/2013
Thủ thuật ép kiểu Dữ liệu trong Lập trình C# (P.1) Thủ thuật ép kiểu Dữ liệu trong Lập trình C# (P.1)
9/10 121 Bình chọn
Chúng ta ai cũng đều biết trong lập trình kiểu dữ liệu đóng vai trò quan trọng như thế nào – Đây là yếu tố quyết định không thể thiếu. Trong lập trình csharp, chúng ta được hỗ trợ rất kiểu dữ liệu khác nhau từ kiểu nguyên thủy đến các kiểu dữ liệu mở rộng, gần như đáp ứng mọi như cầu lập trình. Nhưng ta thấy rằng trong quá trình phát triển ứng dụng bất kỳ ta cần có nhu cầu chuyển đổi qua lại giữa các kiểu dữ liệu để quá trình tính toán thuận lợi hơn. Vì mỗi kiểu dữ liệu đi kèm với các thuộc tính và phương thức khác nhau và tất nhiên mỗi cái đều có ưu điểm riêng của nó. Sau đây ta sẽ lần lượt tìm hiểu các phương pháp chuyển đổi kiểu dữ liệu trong lập trình csharp dotnet. Giới hạn trong bài viết này sẽ để cập đến kiểu dữ liệu Array.

1. Convert ArrayList to Array

Đầu tiên ta tìm hiểu phương pháp chuyển đổi từ từ kiểu ArrayList sang kiểu Array. Ban đầu ta khởi tạo một arraylist và thêm các phần tử kiểu string cho ArrayListnày. Sau khi tiến hành chuyển đổi sang kiểu array thì xuất kết quả ra màn hình console. Phân tích ta thấy ở đây kiểu dữ liệu ArrayListsẽ có nhiều ưu điểm hơn array như dễ dàng trong khai báo và thêm dữ liệu, ít ràng buộc. Có một số thuộc tính/phương thức có tính khả năng ứng dụng cao như: Sort(), Count… Sau khi xử lý trên ArrayList ta chuyển qua array để sử dụng kết quả. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với xử lý tên array thông thường.

Tham khảo thêm về ArrayList

Bài viết về ArrayList 1 | MicrosoftTech.Net

Bài viết về ArrayList 2 | MicrosoftTech.Net

Thủ thuật ép kiểu Dữ liệu trong Lập trình C# (P.1) | Lập trình Csharp
2. Convert ArrayList to List

Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu cách thức để chuyển đổi từ kiểu dữ liệu ArrayList to List. Như ta đã tìm hiểu trong các phần trước, List là kiểu dữ liệu danh sách được định nghĩa trong namespace Generic; Với các đặc tính của Generic, List hỗ trợ tạo các danh sách mà không cần quan tâm đến kiểu dữ liệu là gì. Mọi thao tác định nghĩa, xử lý dữ liệu đều được thực hiện dưới dạng chung nhất, tổng quát nhất và sau đó có thể áp dụng cho bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Trong đoạn code bên dưới, đầu tiên ta tạo một ArrayList sau đó chuyển đổi sang kiểu List, và cuối cùng xuất kết quả thông qua foreach() để tìm tất cả các phẩn tử trong List.

Tham khảo thêm về  Generic

Bài viết về Generic | MicrosoftTech.Net

Thủ thuật ép kiểu Dữ liệu trong Lập trình C# (P.1) | Lập trình Csharp
3. Convert Char Array to String

Ví dụ nhỏ bên dưới demo cho chúng ta thấy khả năng dễ dàng chuyển đổi từ một mảng kiểu ký tự (char) sang một chuỗi ký tự. Và tất nhiên ngoài khả năng chuyển mảng ký tự sang chuỗi ký tự ta còn có thể chuyển mảng số nguyên, số thực… sang chuỗi ký tự. Nhưng thiết nghĩ việc chuyển từ một giá trị số sang chuỗi thấy không thiết thực cho lắm, khả năng ứng dụng không cao.
Thủ thuật ép kiểu Dữ liệu trong Lập trình C# (P.1) | Lập trình Csharp
4. Convert List to Array

Trong ví dụ cuối này ta sẽ tìm hiểu cách thức chuyển đổi từ kiểu dữ liệu List sang kiểu Array.

Điều tôi muốn nhấn mạnh trong ví dụ lần này cách thức để duyệt các phần tử trong các kiểu dữ liệu mảng, danh sách. Ta thấy rằng trong một mảng nhất định, trường hợp có thể quản lý các phần tử trong mảng thì ta dễ dàng duyệt các phần tử bằng hàm for( ;; ) để duyệt theo chỉ số của các phần tử. Còn trong các trường hợp không xác định số lượng phần tử thì ta có thể sử dụng foreach(). Hay hơn nữa trường hợp nếu không biết cả kiểu dữ liệu của các phần tử thì ta còn có thể sử dụng từ khóa var để áp dụng cho mọi kiểu dữ liệu khác nhau. Còn đối với kiểu dữ liệu List và ArrayList ta còn có thể sử dụng thuộc tính Count để biết tổng số phần tử trong danh sách.
Thủ thuật ép kiểu Dữ liệu trong Lập trình C# (P.1) | Lập trình Csharp
Tôi tin chắc sau bài viết này bạn đã nhận được nhiều điều thú vị trong việc lập trình csharp khi thao tác với các kiểu dữ liệu danh sách. Ở bài viết tiếp ta sẽ tìm hiểu một số vấn để còn lại về việc chuyển đổi kiểu dữ liệu liên quan đến Array. Và tất nhiên còn cả những kiểu dữ liệu khác nữa mà tôi chưa để cập đến.

MicrosoftTech.Net

Bài viết cùng chủ đề

 • Lập trình Windows Phone 8 cho người mới bắt đầu Lập trình Windows Phone 8 cho người mới bắt đầu
  Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Lập trình Windows phone 8. Bài viết này sẽ mở đầu cho danh sách các bài viết về Lập trình windows phone 8 căn bản, đối tượng hướng đến là những người mới bắt đầu với Windows phone.
 • Chương trình Download nhạc từ mp3.zing.vn Chương trình Download nhạc từ mp3.zing.vn
  Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn 1 chương trình nhỏ rất hữu ích, hỗ trợ cho việc tải nhạc từ trang web mp3.zing.vn một cách tiện lợi nhất. Thiết nghĩ chương trình này sẽ rất có ích cho nhiều người, đặc biệt là những ai có thói quen sưu tầm nhạc
 • Kỹ thuật xử lý Multi Thread trong Lập trình C# Kỹ thuật xử lý Multi Thread trong Lập trình C#
  Trong .NET các hàm xử lý Thread được định nghĩa bên trong namespace System.Threading; Trong một chương trình có xử lý đa luồng nghĩa là có hơn 1 luồng dữ liệu cùng được xử lý đồng thời và được...
 • Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.2) Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.2)
  Trong .NET framework hỗ trợ cho việc định dạng DateTime rất mạnh giúp bạn dễ dàng hơn trong việc kết xuất định dạng ngày tháng theo ý muốn. Để hiểu hơn về vấn đề này xin xem rõ ở ví dụ bên dưới
 • Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.1) Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.1)
  Các đối tượng Ngày, tháng trong C#. Có thể xem Datetime là một kiểu dữ liệu trong c#, thư viện hỗ trợ các method cho việc xử lý truy xuất thời gian trên máy tính như: Lấy thời gian, ngày tháng hiện tại
 • Từ khóa Var trong lập trình C# Từ khóa Var trong lập trình C#
  Từ khóa var hỗ trợ khởi tạo biến, mảng mà không cần khai báo kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu sẽ được xác định khi gán giá trị cho biến, lúc này chương trình sẽ tự ép kiểu cho biến. Và tất nhiên
 • Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.2) Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.2)
  Như ta biết mỗi Arraylist được tạo ra đều có sẵn một thuộc tính count để tính số lượng phần tử trong danh sách, như vậy ta có có lượng phần tử để quy định số lần lặp cho vòng lặp for(;; )...
 • Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.1) Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.1)
  Như ta thấy Arraylist là mảng động có thể thay đổi kích thước nên khi khai báo ta không xác định trước số lượng phần tử trong mảng này. Điều này đem lại một sự thuận lợi rất lớn trong việc...
 • Phương thức Reverse Array trong Lập trình Csharp Phương thức Reverse Array trong Lập trình Csharp
  Trong Lập trình csharp các dữ liệu kiểu mảng – tập hợp được hỗ trợ rất mạnh mẽ với đa dạng các các kiểu dữ liệu khác nhau. Mỗi kiểu dữ liệu được hỗ trợ gần như đầy đủ hết các...
 • Những khái niệm căn bản về Generic trong C# Những khái niệm căn bản về Generic trong C#
  Generic được đưa vào C# từ version 2.0 và common language runtime (CLR). Generic mang đến .NET framework khái niệm mới về kiểu tham số, các lớp cũng như các hàm khi định nghĩa sẽ không cần chỉ rõ tham số...

Giỏ hàng

0
Sản phẩm
0
VND

On FaceBook...

 
 
 


x
^
Hỗ trợ
x
^