MicrosoftTech.Net
Csharp Corner | MicrosoftTech.Net

Tìm hiểu các Phương thức của lớp Collection Lập trình C# (P.1)

 • Thứ 6, 12/04/2013
Tìm hiểu các Phương thức của lớp Collection Lập trình C# (P.1) Tìm hiểu các Phương thức của lớp Collection Lập trình C# (P.1)
8/10 107 Bình chọn
Lập trình với Csharp DotNet chúng ta sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ từ các kiểu dữ liệu danh sách – Collection với đầy đủ phương thức, thuộc tính thao tác. Tùy theo mỗi loại Collection khác nhau các phương thức, thuộc tính có những thay đổi nhỏ để phù hợp, nhưng xét chung quy lại có những phương thức phổ biến sử dụng chung cho hầu hết các loại Collection. Trong các bài viết sắp tới đây tôi sẽ lần lượt giới thiệu các phương thức đó, trong ví dụ tôi sẽ cố gắng áp dụng cho nhiều loại collection khác nhau để minh họa được phong phú hơn.

1. Add
Phương thức Add được dùng để thêm phần tử cho các Collection, tùy theo mỗi Collection khác nhau sẽ quy định đối số cũng như kiểu của đối số khác nhau. Trong ví dụ bên dưới, với kiểu dữ liệu ArrayList thì Add có một đối số với kiểu dữ liệu có thể là số, chuỗi hoặc ký tự; Đối với kiểu dữ Dictionary đã định nghĩa trước cặp dữ liệu là thì đối số Add phải luôn là cặp và tất nhiên không được thay đổi vị trí của chúng.
Tìm hiểu các Phương thức của lớp Collection Lập trình C# (P.1)

2. AddRange
Tương tự phương thức Add, AddRange dùng để thêm phần tử vào danh sách; điểm nổi trội hơn là AddRange có thể thêm nhiều phần tử cùng 1 lúc, nói cách khác AddRange có thể dùng để copy các phần tử từ 1 danh sách thêm vào 1 danhs sách khác và cách làm việc chỉ qua 1 lệnh duy nhất chứ không cần phải dùng vòng lặp như thông thường.
Tìm hiểu các Phương thức của lớp Collection Lập trình C# (P.1)

3. Contains
Phương thức Contains dùng để xác định 1 giá có tồn tại trong danh sách hay không, kết quả trả về có kiểu bool. Trong ví dụ bên dưới khi contains(“monday”) thì kết quả trả về là False vì ở đây có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Trường hợp không muốn quan tâm đến ký tự hoa, thường thì ta thêm truy vấn Linq StringComparer.OrdinalIgnoreCase. Và tất nhiên cần khai báo Namespace System.Linq.

Tìm hiểu các Phương thức của lớp Collection Lập trình C# (P.1)

MicrosoftTech.Net

Bài viết cùng chủ đề

 • Lập trình Windows Phone 8 cho người mới bắt đầu Lập trình Windows Phone 8 cho người mới bắt đầu
  Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Lập trình Windows phone 8. Bài viết này sẽ mở đầu cho danh sách các bài viết về Lập trình windows phone 8 căn bản, đối tượng hướng đến là những người mới bắt đầu với Windows phone.
 • Chương trình Download nhạc từ mp3.zing.vn Chương trình Download nhạc từ mp3.zing.vn
  Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn 1 chương trình nhỏ rất hữu ích, hỗ trợ cho việc tải nhạc từ trang web mp3.zing.vn một cách tiện lợi nhất. Thiết nghĩ chương trình này sẽ rất có ích cho nhiều người, đặc biệt là những ai có thói quen sưu tầm nhạc
 • Kỹ thuật xử lý Multi Thread trong Lập trình C# Kỹ thuật xử lý Multi Thread trong Lập trình C#
  Trong .NET các hàm xử lý Thread được định nghĩa bên trong namespace System.Threading; Trong một chương trình có xử lý đa luồng nghĩa là có hơn 1 luồng dữ liệu cùng được xử lý đồng thời và được...
 • Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.2) Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.2)
  Trong .NET framework hỗ trợ cho việc định dạng DateTime rất mạnh giúp bạn dễ dàng hơn trong việc kết xuất định dạng ngày tháng theo ý muốn. Để hiểu hơn về vấn đề này xin xem rõ ở ví dụ bên dưới
 • Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.1) Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.1)
  Các đối tượng Ngày, tháng trong C#. Có thể xem Datetime là một kiểu dữ liệu trong c#, thư viện hỗ trợ các method cho việc xử lý truy xuất thời gian trên máy tính như: Lấy thời gian, ngày tháng hiện tại
 • Từ khóa Var trong lập trình C# Từ khóa Var trong lập trình C#
  Từ khóa var hỗ trợ khởi tạo biến, mảng mà không cần khai báo kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu sẽ được xác định khi gán giá trị cho biến, lúc này chương trình sẽ tự ép kiểu cho biến. Và tất nhiên
 • Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.2) Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.2)
  Như ta biết mỗi Arraylist được tạo ra đều có sẵn một thuộc tính count để tính số lượng phần tử trong danh sách, như vậy ta có có lượng phần tử để quy định số lần lặp cho vòng lặp for(;; )...
 • Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.1) Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.1)
  Như ta thấy Arraylist là mảng động có thể thay đổi kích thước nên khi khai báo ta không xác định trước số lượng phần tử trong mảng này. Điều này đem lại một sự thuận lợi rất lớn trong việc...
 • Phương thức Reverse Array trong Lập trình Csharp Phương thức Reverse Array trong Lập trình Csharp
  Trong Lập trình csharp các dữ liệu kiểu mảng – tập hợp được hỗ trợ rất mạnh mẽ với đa dạng các các kiểu dữ liệu khác nhau. Mỗi kiểu dữ liệu được hỗ trợ gần như đầy đủ hết các...
 • Những khái niệm căn bản về Generic trong C# Những khái niệm căn bản về Generic trong C#
  Generic được đưa vào C# từ version 2.0 và common language runtime (CLR). Generic mang đến .NET framework khái niệm mới về kiểu tham số, các lớp cũng như các hàm khi định nghĩa sẽ không cần chỉ rõ tham số...

Giỏ hàng

0
Sản phẩm
0
VND

On FaceBook...

 
 
 


x
^
Hỗ trợ
x
^