MicrosoftTech.Net
Csharp Corner | MicrosoftTech.Net

Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.2)

 • Thứ 4, 15/05/2013
Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.2) Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.2)
10/10 147 Bình chọn
Trong khuôn khổ bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những phương thức hỗ trợ mạnh mẽ cho việc định dạng dữ liệu thời gian trong .NET framework. Với .NET framework bạn sẽ không phải mất thời gian cho việc xây dựng các class, phương thức để lưu trữ và xử lý thời gian; Thay vào đó những thư viện xây dựng sẵn vô cùng mạnh mẽ, hỗ trợ hầu hết các phép tính phát sinh, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều.

1. DateTime Format String

Như đã tìm hiểu định dạng ngày tháng ở dạng chuẩn trong bài viết trước, khi ở trạng thái bình thường kiểu dữ liệu DateTime sẽ trả về giá trị như chuỗi sau: 6/3/2011 10:00:00 PM nhưng trong trường hợp ta chỉ cần 1 trong số những thông số trên và định dạng xuất ra theo kiểu khác thì phải làm như thế nào? Trong .NET framework hỗ trợ cho việc định dạng DateTime rất mạnh giúp bạn dễ dàng hơn trong việc kết xuất định dạng ngày tháng theo ý muốn. Để hiểu hơn về vấn đề này xin xem rõ ở ví dụ bên dưới.

Chú thích:

 • MMM hiển thị tháng dưới dạng 3 chữ cái đầu tiên trong tên tháng
 • ddd hiển thị 3 chữ cái đầu tiên trong tên Thứ trong tuần
 • d hiển thị ngày
 • HH hiển thị giờ theo dạng 24h
 • mm Hiển thị phút dưới dạng 2 số
 • yyyy hiển thị năm dưới dạng 4 số

Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

2. Single Letter String Format

Ví dụ bên dưới quy định những định dạng xuất chuỗi chỉ với 1 ký tự. Tôi chắc rằng bạn có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của từng ký tự định dạng.

Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

3. Date String Format
Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

4. Full Letter Day Format String
Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

5. Display AM/PM

Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

MicrosoftTech.Net

In the framework of this article we will explore ways to support strong data formats in time. NET framework. With. NET framework you will not have to take time to build the class, method for storing and processing time, instead of the built-in library immensely powerful, supports almost all calculations arise, will save you so much time.

1. DateTime Format String

As we learn in the standard format for dates in previous posts, when in a normal state DateTime data type returns the string value as follows: 6/3/2011 10:00:00 PM but in case we only need one of the above parameters and output format another way is to do like? In the. NET framework support for strong DateTime format to help make it easier to format output desired dates. To better understand this issue clearly see in the example below.

FOOTNOTES

 • MMM display month as 3 first letter in the name of month
 • ddd display the first 3 letters of the name Friday of the week
 • d display day
 • HH display now in the form of 24
 • mm Display 2 minutes as the
 • yyyy displayed in the form of 4 numbers

Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

 

2. Single Letter String Format

The example below outlines the format of the string with only one character. I'm sure you can easily understand the meaning of each character format.

Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

3. Date String Format

Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

4. Full Letter Dat Format String

Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

 

5. Display AM/PM

Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# | Lập trình Csharp

 

At Csharp Corner

Bài viết cùng chủ đề

 • Lập trình Windows Phone 8 cho người mới bắt đầu Lập trình Windows Phone 8 cho người mới bắt đầu
  Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Lập trình Windows phone 8. Bài viết này sẽ mở đầu cho danh sách các bài viết về Lập trình windows phone 8 căn bản, đối tượng hướng đến là những người mới bắt đầu với Windows phone.
 • Chương trình Download nhạc từ mp3.zing.vn Chương trình Download nhạc từ mp3.zing.vn
  Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn 1 chương trình nhỏ rất hữu ích, hỗ trợ cho việc tải nhạc từ trang web mp3.zing.vn một cách tiện lợi nhất. Thiết nghĩ chương trình này sẽ rất có ích cho nhiều người, đặc biệt là những ai có thói quen sưu tầm nhạc
 • Kỹ thuật xử lý Multi Thread trong Lập trình C# Kỹ thuật xử lý Multi Thread trong Lập trình C#
  Trong .NET các hàm xử lý Thread được định nghĩa bên trong namespace System.Threading; Trong một chương trình có xử lý đa luồng nghĩa là có hơn 1 luồng dữ liệu cùng được xử lý đồng thời và được...
 • Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.1) Xử lý kiểu dữ liệu DateTime trong C# (P.1)
  Các đối tượng Ngày, tháng trong C#. Có thể xem Datetime là một kiểu dữ liệu trong c#, thư viện hỗ trợ các method cho việc xử lý truy xuất thời gian trên máy tính như: Lấy thời gian, ngày tháng hiện tại
 • Từ khóa Var trong lập trình C# Từ khóa Var trong lập trình C#
  Từ khóa var hỗ trợ khởi tạo biến, mảng mà không cần khai báo kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu sẽ được xác định khi gán giá trị cho biến, lúc này chương trình sẽ tự ép kiểu cho biến. Và tất nhiên
 • Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.2) Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.2)
  Như ta biết mỗi Arraylist được tạo ra đều có sẵn một thuộc tính count để tính số lượng phần tử trong danh sách, như vậy ta có có lượng phần tử để quy định số lần lặp cho vòng lặp for(;; )...
 • Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.1) Tìm hiểu về ArrayList trong C# (P.1)
  Như ta thấy Arraylist là mảng động có thể thay đổi kích thước nên khi khai báo ta không xác định trước số lượng phần tử trong mảng này. Điều này đem lại một sự thuận lợi rất lớn trong việc...
 • Phương thức Reverse Array trong Lập trình Csharp Phương thức Reverse Array trong Lập trình Csharp
  Trong Lập trình csharp các dữ liệu kiểu mảng – tập hợp được hỗ trợ rất mạnh mẽ với đa dạng các các kiểu dữ liệu khác nhau. Mỗi kiểu dữ liệu được hỗ trợ gần như đầy đủ hết các...
 • Những khái niệm căn bản về Generic trong C# Những khái niệm căn bản về Generic trong C#
  Generic được đưa vào C# từ version 2.0 và common language runtime (CLR). Generic mang đến .NET framework khái niệm mới về kiểu tham số, các lớp cũng như các hàm khi định nghĩa sẽ không cần chỉ rõ tham số...
 • Xây dựng ứng dụng đầu tiên với WPF Xây dựng ứng dụng đầu tiên với WPF
  Cũng như trong ứng dụng Winform bạn có thể thêm các control trực tiếp từ Toolbox thông qua các thao tác kéo thả. Ngoài ra bạn có thêm thêm control bằng cách viết mã trong XAML. Đây là điểm mới và cũng là...

Giỏ hàng

0
Sản phẩm
0
VND

On FaceBook...

 
 
 


x
^
Hỗ trợ
x
^